Současnost spolku

Dnešní základní organizace má celkem 29 členů, pyšní se chovatelským areálem, součástí kterého  je klubovna s kapacitou cca 60 osob, plně vybavenou kuchyní a sociálním zařízením, dále vybavenou výstavní kanceláří, skladem nářadí a výstavního fundusu a výstavní halou pro okrasné ptactvo; dále je součástí areálu rovná travnatá plocha o výměře více než 3500m² jejíž součástí je jezírko a na hranici pozemku i zurčící potok. Členové se snaží celý areál udržovat a neustále zvelebovat tak, aby byl pěknou vizitkou všech českodubských chovatelů a tak je při brigádách ročně odpracováno v průměru více než 1000 brigádnických hodin.

Každoročně organizace pořádá (3. víkend v září) "Podještědskou výstavu drobného zvířectva", která už je proslulá a oblíbená až za hranicemi kraje a navštěvuje jí v průměru 2000 platících návštěvníků a podobný počet dětí, které mají vstup zdarma. Na výstavě je pravidelně vystaveno cca 400-500 králíků, 100-120 holubů, 200-300 kusů drůbeže a asi 150 kusů okrasného ptactva. Snažíme se výstavu vždy obohatit, takže jsou zde i ukázkové expozice bažantů, ovcí a koz, samozřejmě bohatá tombola, prodej zahradnického nářadí a potřeb, ovoce a zeleniny atd. Již několikrát jsme uspořádali i výstavu okresní a jednou i krajskou.

V posledních letech jsme výstavy pořádali za výrazné finanční podpory od Libereckého krajského úřadu a Okresní agrární komory Liberec a samozřejmě i za podpory dalších sponzorů, bez jejichž pomoci by nebylo možné takovou akci uspořádat. Při výstavách je vyhlášená jak kuchyně a pochutiny připravené panem Reslem, tak i např. jezírko s vodní drůbeží, okrasnými rybami a kačenkami, ale i každoročně velice pěkně naaranžovaná a připravená výstava okrasného ptactva ve výstavní hale. Snažíme se i o to abychom každý rok jeli na nějaký ten chovatelský výlet s doprovodným
programem a tradiční záležitostí je i posezení u táboráku, které je pořádáno vždy v červnu a jsou na něj zváni všichni chovatelé i se svými rodinnými příslušníky, aby se všichni mohli pobavit v příjemné atmosféře mezi přáteli chovateli. Těší nás i to, že naši chovatelé vystavují svá zvířata i na výstavách v rámci okresu a kraje a že máme mezi sebou i chovatele (př. Vladimír Jiránek a Josef Šrytr), kteří nás reprezentují i na výstavách národního a mezinárodního charakteru a dosahují zde vždy velmi dobrých výsledků a ocenění.

Velké poděkování si zaslouží všichni chovatelé, kteří se zasloužili o to, že máme tak pěkný areál s veškerým zázemím, že nás reprezentují na výstavách a hlavně za to, že jsme dobrá parta, protože i díky tomu se nám daří. Zvláštní poděkování si zaslouží současný předseda ZO přítel Josef Hudec, který je stále "hnacím motorem" celé organizace a má lví podíl na tom, že organizace i areál stále jen vzkvétá. Samozřejmě patří poděkování a tichá vzpomínka i všem těm, kteří již odešli do míst, ze kterých není možno se vrátit a pozorují nás přes nebeskou bránu.