Osobnosti Českodubska z našeho spolku

Město Český Dub oceňuje od roku 2007 spoluobčany, kteří ve svém životě vykonali nezištně něco pro druhé. Ocenění se uděluje za dlouhodobou činnost v jakékoliv oblasti nebo za mimořádný čin ve prospěch druhých. O udělení tohoto ocenění rozhoduje zastupitelstvo města. Slavnostní akt předání ocenění se koná v johanitské komendě, vždy 30. listopadu v den výročí povýšení Českého Dubu na město císařem Karlem IV. v roce 1357. 

Jsme hrdi na všechny oceněné, kteří spojili své životy s naším chovatelským spolkem.

Vladimír Stehno - Osobnost Českodubska 2010

Byl 31 let jednatelem Českého svazu chovatelů, zakladatelem a aktivním spoluorganizátorem dnes již tradičních
chovatelských výstav.

ŽIVOTOPIS

FOTO Z PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

Zděnek Havelka - Osobnost Českodubska 2014

Aktivně se podílel na vzniku českodubské organizace Českého svazu a byl 33 let předsedou spolku.

ŽIVOTOPIS

FOTO Z PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

Miluška Bulířová - Osobnost Českodubska 2017

Po boku svého manžela byla a dodnes je členkou Českodubského svazu chovatelů.

ŽIVOTOPIS

FOTO Z PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ