Historie spolku

Základní organizace ČSCH Český Dub vznikla přesně 13. ledna 1963, kdy se v hotelu "Koruna" v Českém Dubu sešlo několik chovatelů drobného zvířectva různého druhu, aby v rámci společného zájmu založili jednotnou základní organizaci. Prvním předsedou nově založené organizace byl zvolen přítel Antonín Resl, jednatelem přítel Ladislav Paclt a pokladníkem přítel Ladislav Lauryn. Po krátké době však přítel Lauryn svou funkci složil a pokladníkem se stal nový přistoupivší člen přítel Bulíř, který funkci pokladníka vykonával až do své smrti v roce 1998, tedy celých 33 let.

Po necelých dvou letech působení složil svou funkci i předseda přítel Resl a tak byl novým předsedou zvolen přítel Havelka, který tuto funkci vykonával rovněž do roku 1998. I poté byl přítel Havelka až do konce svého života stále velmi činným členem a vykonával funkci místopředsedy organizace. V roce 1998 převzal funkci předsedy přítel Hudec, který ji vykonává dodnes a je velice činným funkcionářem a díky jeho zápalu pro práci je českodubská organizace vždy o krok před ostatními.

Jako ve většině organizací i v té českodubské noví členové přicházeli a někteří odcházeli a s členstvím skončili. Počet členů se pohyboval kolem 30-50. Po několika letech se nároky zvyšovaly, vytvářely se  postupně odborné komise a přibývala i jiná práce. Vzhledem k tomu, že první krůčky organizace nebyly vůbec lehké, členské schůze se konaly, kde se dalo, organizace neměla žádný sklad na krmivo přidělované Ministerstvem zemědělství, stále více se mluvilo o nutnosti vybudování skladu, případně i chovatelského areálu. Nějakou finanční částku organizace vlastnila a tak byl na jedné ze schůzí schválen návrh na vybudování vlastního zázemí - klubovny.

V roce 1971, byl naší organizaci přidělen tehdejším Městským Národním výborem kus pozemku na stavbu klubovny a v roce 1973 odkoupila organizace od dvou soukromníků bažinatou louku, která přímo navazovala na pozemek pro stavbu klubovny. Téměř rok trvalo shánění všech povolení, než mohlo být konečně započato s výstavbou klubovny a skladu. Vzhledem k charakteru předně zmíněných pozemků by se jednalo o stavbu na smetišti a bažině, takže musely být pozemky nejdříve náležitě upraveny, musely se vyrovnat navážkou (téměř metrová vrstva starých cihel a kamení z demolic domů u restaurace "Koruna") a dále upravit tak, aby na nich mohla spočinout budova a sklad. Pozemek byl zavezen ornicí, byly vyřezány olše kolem potoka, pozemek byl oset jetelotrávou, kolem něj byly vysázeny jehličnany a celý pozemek byl oplocen. Zapomenuto nebylo ani na jezírko a osvětlení areálu. Výstavba byla zařazena do tzv. "Akce Z", na kterou jsme většinu materiálu dostali a veškerá práce byla prováděna formou brigád našich členů, kteří pracovali zdarma, jen za svačinu (rohlík, 10dkg salámu a lahev piva) koupenou z peněz organizace. Za necelý rok bylo vybudováno dílo -  klubovna se skladem krmiv v hodnotě cca 150. 000.-Kč. Jen na okraj - klubovna vzhledem ke svému uspořádání a veškerému zázemí (WC, voda, osvětlení atd.) sloužila od roku 1977 do roku 1979 jako jedna třída Základní školy Český Dub.

V roce 1974 byla zakoupena od českodubských kynologů stará dřevěná chatka - původem z Doks, která sloužila jako sklad materiálu a nářadí. Po rekonstrukci slouží do dnešních dnů jako výstavní kancelář, ve které jsou uloženy potřebné dokumenty, archiv atp. V roce 1976 byla postavena další budova, která sloužila jako místo pro výkup jatečních králíků - dnes slouží jako sklad nářadí a výstavního fundusu. Co se týká výstavního fundusu, ten byl z větší části vyroben rovněž díky obětavosti členů organizace a "padlo" na něj několik stovek brigádnických hodin. Postupem času se výstavní fundus i dokupoval případně odkupoval od jiných organizací, které bohužel zanikly vlivem vývoje. Přišla doba paneláků a magnetofonů a tak zájem o chov zvířectva postupně upadal - upadal zájem o práci, o chov čistokrevných králíků a drůbeže, nebyl velký zájem o výkup vajec a pomalu nastával problém i s výkupem králičího masa, chov ovcí a koz se rovněž pomalu vytrácel. Zájmu a oblibě se ale začalo těšit okrasné ptactvo a tak se již v nové klubovně v roce 1977 mohlauspořádat výstava okrasného ptactva, která sklidila velký úspěch, pro který byla i následující rok zopakována.

V roce 1988 byla od mysliveckého sdružení Jiříčkov zakoupena za 800.-Kč hodně chátrající a poškozená montovaná klubovna, kterou se podařilo rozmontovat a převézt do Českého Dubu. Po velkém úsilí všech členů byly jednotlivé dílce opraveny, byly usazeny i panely, na které byla nová budova umístěna. V roce 1989 jsme se tak již mohli pyšnit novou výstavní halou pro okrasné ptactvo a celý chovatelský areál tak byl zcela dokončen.

Co se týká historické kulturní a propagační činnosti organizace. Už zakrátko po jejím založení byla uspořádána první výstava, která byla v areálu hřiště školní družiny. Tato výstava se pro velký zájem veřejnosti na stejném místě za rok opakovala. Do dokončení výstavby chovatelského areálu se výstavy střídaly na různých místech Českého Dubu i okolí - školní hřiště, zahrada Podještědského muzea, areál školy v Hlavici atd.  Rovněž byly uspořádány zájezdy na výstavy (Litoměřice, Česká Lípa, Zákupy, Hořice v Podkrkonoší, Brno, Kolín, Lysá nad Labem atd.), a to vždy s kulturním programem (návštěva hradů, zámků, zoologických zahrad). Pravidelně se také pořádaly společenské zábavy, jejichž místo konání se také měnilo (Smržov, Modlibohov, Všelibice, Trávníček) až do doby, než bylo díky velké obětavosti přítele Hudce domluveno stálé místo v Sokolovně v Proseči pod Ještědem. V této sokolovně naše organizace uspořádala celkem 22 chovatelských plesů. Bohužel však byla organizace plesů natolik náročná a finančně se stávala nezajímavou a nerentabilní, že se od jejich pořádání upustilo.