ZO ČSCH Český Dub vznikla v roce 1963 a od té doby je aktivním článkem českodubských zájmových spolků. Je pobočným spolkem Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, který sdružuje všechny organizované chovatele drobného zvířectva, kam řadíme hlavně králíky, holuby, drůbež a okrasné exotického ptactvo, ale například i chovatele akvarijních a terarijních živočichů, ovcí a koz atd.

Členové ZO ČSCH se věnují chovu čistokrevných plemen, která řádně chovají a registrují dle vnitřních předpisů ústředního svazu, který je členem EE (Evropský chovatelský svaz se sídlem v Belgii).

Mezi hlavní činnosti tak patří chov a zušlechťování jednotlivých plemen a výstavní činnost. Českodubští chovatelé se pravidelně zúčastňují výstav, a to nejen v rámci okresu, ale i mimo něj a dále i výstav národního nebo mezinárodního charakteru. Někteří členové se svými odchovanci dosahují pravidelně dobrých výsledků a titulů (Národní šampion, Evropský šampion atp.). V rámci zušlechťování jednotlivých plemen jezdí českodubští chovatelé i do zahraničí za účelem získání nového chovného materiálu pro tzv. "osvěžení krve".

Do kulturního povědomí se českodubští chovatelé dostávají vždy na přelomu září, kdy již pravidelně pořádají ve svém areálu tzv. Podještědskou výstavu drobného zvířectva. Tato výstava má zpravidla charakter výstavy místní (výstava nejnižšího stupně), ale již několikrát byla uspořádána výstava okresní a stejně tak i krajská. Výstavu každoročně navštíví stovky návštěvníků.